WSZYSCY RADNI POPIERAJĄ BURMISTRZA – SESJA ABSOLUTORYJNA W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

0
23381

W Baranowie Sandomierskim odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad była analiza wykonania budżetu za 2021 rok oraz przedstawienie najważniejszych, które zostały podjęte w zeszłym roku. Radni nie mieli wątpliwości i pozytywnie ocenili pracę wykonywaną przez burmistrza Marka Mazura. Jakie były minione miesiące dla samorządu miasta i gminy Baranów Sandomierski? Zapraszamy do obejrzenia.