PEŁNA ZGODA I WSPÓŁPRACA W GRĘBOWIE – WÓJT Z JEDNOGŁOŚNYM POPARCIEM

0
23119

W Grębowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w całym roku. Wójt Kazimierz Skóra zaprezentował raport o stanie gminy Grębów za 2021 rok. Przedstawiono także sytuację finansową gminy oraz najważniejsze wykonane inwestycje. Radni pozytywnie ocenili pracę wójta, jednogłośnie głosując za przyznaniem mu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Jakie minione miesiące były dla gminy Grębów? Zapraszamy do obejrzenia.