KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY W GORZYCACH – WÓJT Z POPARCIEM RADNYCH

0
23865

W Gorzycach odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której przeanalizowane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz zaprezentowano raport o stanie gminy Gorzyce. Pracę wójta pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje stałe rady gminy Gorzyce. Podobnie uczynili radni, udzielając Leszkowi Surdemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Zapraszamy do obejrzenia.