RZĄDOWE DOFINANSOWANIE PRZYZNANE – W POWIECIE SANDOMIERSKIM ZAINWESTUJĄ

0
24169

Samorządy z powiatu sandomierskiej pozyskały kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji na poziomie 98%. Tym razem Wsparcie finansowe otrzymują gminy, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej, która odbyła się na sandomierskiej Starówce.
Gminy i Powiat Sandomierski – razem 19 mln 760 tys. zł.
Powiat Sandomierski
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej, wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Kwota dofinansowania – 2 940 000, 00 zł.
Gmina Klimontów
Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gminie Klimontów.
Kwota dofinansowania zadania: 1 570 000,00 zł.
Gmina Samborzec
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec. Koszt całkowity zadania: 2 600 000,00 zł, w tym dofinansowanie 96,15% czyli 2 500 000,00 zł.
Gmina Łoniów
Utworzenie centrum dydaktyczno-ekologicznego. Koszt całkowity zadania: 3 062 000,00, w tym dofinansowanie 97,98% czyli 3 000 000,00 zł.
Gmina Obrazów
Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejscowości Rożki.
Koszt całkowity zadania: 1 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie 95% czyli 1 330 000,00 zł.
Gmina Dwikozy
Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy oraz rozbudowa sieci wodociągowych Gminy Dwikozy. Koszt całkowity zadania: 2 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie 98% czyli 2 450 000,00 zł
Gmina Wilczyce
Budowa świetlicy wiejskiej w Przezwodach, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wilczyce i termomodernizacji świetlicy wiejskiej/remizy strażackiej w Tułkowicach. Kwota dofinansowania – 3 000 000, 00 zł.
Gmina Zawichost
Budowa drogi gminnej Czyżów Linów. Kwota dofinansowania 2 372 000, 00 zł.
Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim – 598 000, 00 zł.
Opracował: Poseł na Sejm RP Marek Kwitek