iTV INFO – 15 LIPCA 2022

0
57112

Zapraszamy na serwis informacyjny Telewizji Internetowej Wisła:
1) Nowoczesne centrum symulacji medycznej w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu,
2) Tłumy bawiły się na Dniach Grębowa,
3) Razem przez życie – jubileusze małżeńskie w Gorzycach,
4) W Tarnobrzegu upamiętniono ofiary Rzezi Wołyńskiej,
5) Obwodnica Tarnobrzeg zostanie wykonana z opóźnieniem,
6) Dofinansowanie na inwestycje drogowe dla samorządów z powiatu sandomierskiego,
7) Duża inwestycja drogowa w Sandomierzu coraz bliżej zakończenia,
8) Udany rok II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu,
9) Pora na święto biegania – Zapraszamy na Gorzycką „5”,
10) Czy w Tarnobrzegu znów powstanie stały punkt poboru krwi?