TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI: HARMONOGRAM ODKOMARZANIA

0
22885

Szanowni Mieszkańcy,
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w dniach 14-16 lipca 2022 r. planowane jest odkomarzanie w mieście Tarnobrzeg. Szczegółowy harmonogram odkomarzania prezentujemy poniżej:
• Noc 14/15 lipca – osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy os. Przywiśle, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe (Miechocin, Kamionka (po prawej stronie obwodnicy) Mokrzyszów, Zwierzyniec);
• Noc 15/16 lipca – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, ogrody działkowe (Nadole, Kamionka (od strony St. Orła), Związkowiec, Siarkopol).
Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem
Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:
1. temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
2. brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
3. minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.
Termin akcji, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, może ulec zmianie.