UROCZYSTA SESJA RADY GMINY GORZYCE – 21.05.2021 – LIVE GODZ. 15:00

0
23918

21 maja 2021 r. o godz. 15.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.

2. Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce”.

3. Nadanie tytułu „Zasłużonego dla Gminy Gorzyce”.

4. Wręczenie stypendiów uczniom w ramach Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”.

5. Wystąpienia okolicznościowe.

6. Zamknięcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.