POWIAT TARNOBRZESKI: DOFINANSOWANIE DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

0
19275

Powiat tarnobrzeski wspiera ochotnicze straże pożarne. Na majowej sesji rady powiatu tarnobrzeskiego radni podjęli stosowne uchwały, by każda z gmin otrzymała środki finansowe dla jednostek. Potrzeby są tu zróżnicowane, a podział środków następował wedle potrzeb. W trzech gminach pieniądze zostały podzielone, a w jednej trafią w całości do wyznaczonej jednostki. Zapraszamy do obejrzenia.