LIVE – LXXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 22.03.2024 godz. 11:30 – LIVE

0
38386

22 marca 2024 r. o godz. 11.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonym protokole z LXIII sesji Rady Gminy – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce (opinia Komisji Rolnictwa);
2) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
3) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
4) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (opinia Komisji Rolnictwa);
5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024 (opinia Komisji Budżetu).
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań – opinia Komisji Oświaty.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.