KW Prawo i Sprawiedliwość – Marek Kwitek – KANDYDAT DO RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO

0
40564

Proszę o zaufanie i głos.
MAREK KWITEK – 62 lata, żonaty, trójka dzieci, wykształcenie wyższe, ukończyłem historię na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz studia podyplomowe z zarządzania w oświacie na Politechnice Radomskiej. Obecnie pracuję jako nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
Byłem posłem na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji a w ostatniej kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw sprzedaży bezpośredniej oraz handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Byłem członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pracę rozpocząłem w 1984 roku, jako asystent w Dziale Historycznym w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, następnie uczyłem historii w Szkole Podstawowej w Sandomierzu i w I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Przez ponad cztery lata byłem dyrektorem Wydziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Sandomierzu. Pełniłem także funkcję Przewodniczącego Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Sandomierzu. Obecnie jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.
Dzięki okazanemu zaufaniu mogłem pracować dwukrotnie jako radny Rady Miasta Sandomierza, byłem także członkiem Zarządu Miasta w Sandomierzu i wicestarostą sandomierskim. Uzyskałem również mandat radnego Sejmiku oraz zostałem członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Od 2002 roku kieruję strukturą Prawa i Sprawiedliwości w powiecie sandomierskim.
Dobro regionu oraz praca na rzecz drugiego człowieka, to istota mojej działalności społecznej i politycznej. Moje doświadczenie zawodowe, samorządowe i parlamentarne oraz znajomość problemów Sandomierza, powiatu sandomierskiego i województwa świętokrzyskiego pragnę dalej wykorzystywać, jeżeli zostanę radnym Rady Powiatu. Jestem kreatywny i skuteczny w działaniu!