LIVE – LXVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 30.10.2023 godz. 14:30

0
33893

30 października 2023 r. o godz. 14.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Wybory ławników
1) Przedstawienie przez przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
3) Wybór komisji skrutacyjnej;
4) Przeprowadzenie wyborów ławników;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
Podjęcie uchwał:
1) w spawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
2) w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska;
4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco;
5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 100119R ( ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”;
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
7) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
Informacja o oświadczeniach majątkowych.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.