„Las to ojciec nasz – krzewimy kulturę ludową Lasowiaków” – podsumowanie edycji 2022

0
25000

Koło Gospodyń Wiejskich „Róża” w Grębowie realizowało projekt „Las to ojciec nasz – krzewimy kulturę ludową Lasowiaków”.
– Program Narodowego Centrum KulturyEtnoPolska. Edycja 2022. W ramach programu było dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
Służy on wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji , inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich – dlatego przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Projekt : Las to ojciec nasz! –Krzewimy kulturę ludową Lasowiaków.-zakłada powrót do dawnych tradycji, skierowany jest do dzieci i młodzieży z wiejskiej gminy Grębów. Powszechnie znane tu były wytwory związane ze świętami. Przodkowie przykładali dużą wagę do tego, by dawne obyczaje, obrzędy i wiedza o świecie nie odeszły w zapomnienie. Projekt pozwolił pójść w ich ślady i zachęcać dzieci do odkrywania własnych korzeni. Zadaniem tym KGW Róża ziściło piękną inicjatywę, przybliżając najmłodszym bogatą sztukę ludową w jej różnorodnej postaci. Zadanie pozwoliło poznać własną tożsamość, korzystać ze starych mądrości ludowych oraz zdobyć inf. na temat życia i obyczajów innych pokoleń.

Zamysłem projektu było przeprowadzenie szeregu warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z dawnym kalendarzem ludowych świąt dorocznych. Nauka młodzieży i dzieci szacunku do dorobku kulturowego starszych pokoleń, dbałości o tradycyjne wartości i odchodzących w zapomnienie umiejętności ręcznego wytwarzania rekwizytów obrzędowych typu: świat, pająk, palma, pisanka, wianek itd., czy też powrót do smaków pozyskiwanych tutaj dawniej głównie z runa leśnego. Dbać przy tym o atmosferę wspólnej integracji wśród założonej grupy odbiorców. W zadaniu zakładaliśmy współpracę z doświadczonymi lokalnymi artystami i najstarszymi mieszkańcami regionu, a z całości powstało nagranie dot. dawnych zwyczajów lasowiackich.
Zapraszamy do obejrzenia.