KOPRZYWNICA: „WIELKANOCNA PISANKA” – KONKURS

0
19591

„Wielkanocna pisanka” – wykonaj pisankę i wyślij na konkurs do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy i Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Aleksandra Klubińska zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie „Wielkanocna pisanka”
Pisanka konkursowa powinna być przygotowana z ugotowanych jaj techniką tradycyjną tzw. „drapanką”. Pisanka może być wcześniej zabarwiona w sposób naturalny w barwnym wywarze (kraszanka) lub niebarwiona.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
• Dzieci szkolne klasy 1-3
• Dzieci szkolne klasy 4-6
• Dzieci szkolne klasy 7-8
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy, jak: Zachowanie tradycyjnych technik, motywów i kolorystyki. Precyzja i dokładność wykonania i wkład pracy. Walory artystyczne. Kreatywność uczestnika wg wieku.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac.
Zakończenie przyjmowania prac upływa 26.03.2021 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30 marca 2021.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Prace należy wykonać własnoręcznie. Każdy uczestnik konkursu może wykonać 1 pracę. Każda praca musi być opisana metryczką, która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich imię i nazwisko rodzica/opiekuna).
Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację prac konkursowych.
Prace konkursowe opisane należy dostarczyć do biura Organizatora – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy, ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica do 26.03.2021r. Wraz z pracą należy dostarczyć podpisany załącznik o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony
www.koprzywnica.naszdomkultury.pl).