GRĘBÓW: KGW „Róża” beneficjentem programu NCK EtnoPolska

0
19589

KGW „Róża” z Grębowa znalazło się wśród 28 kół z całej Polski na liście beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska” 2021.
Koło może zrealizować projekt: „Ale cacka! –warsztaty plastyki obrzędowej”.
Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów,( w tym 28 KGW) którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

Celem programu EtnoPolska jest tworzeniewarunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.
Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.