iTV INFO – 12 SIERPNIA 2022

0
60720

Zapraszamy na serwis informacyjny Telewizji Internetowej Wisła:
1) W Tarnobrzegu nie rezygnują z wykonywania inwestycji w ramach Polskiego Ładu,
2) Konflikt w Tarnobrzeskim Stowarzyszeniu Chrońmy Zwierzęta,
3) W Grębowie rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków,
4) Nadwiślański Fashion Week – moda królowała w Tarnobrzegu i Sandomierzu,
5) Mieć jak rzeka swoje źródło – przegląd występów folklorystycznych w Nowej Dębie,
6) Ósma edycja święta ryby w Motyczu Poduchownym,
7) Sandomierski szpital zakupi nowoczesny mammograf cyfrowy,
8) Jarmark Dominikański na tarnobrzeskim rynku,
9) Rolnicy z gminy Koprzywnica podziękowali za zebrane plony,
10) Strażackie święto w miejscowości Orliska,
11) Inicjatywa obywatelska w centrum Grębowa,
12) Przygotowania do dożynek w miejscowości Stale-Siedlisko,
13) Wakacyjna Kropla Życia w Tarnobrzegu,
14) Sportowy piknik w tarnobrzeskiej Wielowsi,
15) Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie dla najmłodszych,
16) W miejscowości Stale zainwestowano w nowe place zabaw.