ZAPREZENTOWALI PALMY WIELKANOCNE – BARANÓW SANDOMIERSKI DBA O TRADYCJĘ

0
24047

Od 12 lat na terenie Gminy Baranów Sandomierski właśnie w Niedzielę Palmową organizowany jest Gminny Konkurs na ,,Największa i Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną’’. Tegoroczna edycja była wyjątkowa,
a przygotowane palmy zostały wykonane z wielką starannością. Jedne było kolorowe, inne miały znaczenie symboliczne, bo w barwach flag Polski i Ukrainy. Cis, bukszpan, bazie, przepiękne kwiaty z bibuły i krepiny skomponowane w jedną całość zachwycały wszystkich uczestników.

Komisja konkursowa w składzie: Proboszcz Parafii p/w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach- ks. mgr Dominik Bucki, p.o. Dyrektor MGOK – Mirosław Smykla, Z-ca Dyrektora ds. Bibliotek – Anna Grabowska, Instruktor ds. folkloru – Barbara Sroczyńska, Zespół Obrzędowy Lasowiaczki – Zofia Wydro i Pracownik MGOK – Dominika Ordon miała nie lada wyzwanie by wybrać te ‘’najpiękniejszą i największą ‘’.

Spośród 13 zgłoszonych palm przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach, Koło Gospodyń Wiejskich „LASOWIANKI” w Markach, Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu, Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym, Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim „LASOWIACZKI”, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP w Durdach, Koło Gospodyń Wiejskich „DĄBROWIANKI” w Dąbrowicy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Woli Baranowskiej, OSP w Dymitrowie Dużym, Sołectwo Suchorzów, Rodzina Anny Kulig ze Skopania i KGW w Knapach komisja nagrodziła wszystkich uczestników przyznając następujące miejsca:

I miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach
Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Woli Baranowskiej

II miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach
Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym
Sołectwo w Suchorzowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Dużym

III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim „LASOWIACZKI”
Koło Gospodyń Wiejskich w Knapach
Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach

IV miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich „DĄBROWIANKI” w Dąbrowicy
Rodzina ze Skopania
Koło Gospodyń Wiejskich „LASOWIANKI” w Markach

Nagrody wręczyli Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Jacek Rożek Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego
i Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie zabrakło gratulacji i pochwał za zaangażowanie w przygotowanie palm wielkanocnych oraz życzeń na nadchodzące Święta Wielkanocne!

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Źródło: UMiG Baranów Sandomierski