XXXIII SESJA RADY GMINY GORZYCE – 31.03.2021

0
22554

31 marca 2021 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl
nad Sanem przez Gminę Gorzyce zadania z zakresu pomocy społecznej;
2) w sprawie rozpatrzenia petycji;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych
w miejscowości Gorzyce;
4) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2021-2037.

5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.