XXXI SESJA RG GORZYCE – 22.01.2021 – LIVE GODZ. 13:00

0
19827

22 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Gorzyce.
Podczas sesji przedstawiona zostanie informacja na temat Narodowego Programu Szeczpień przeciw Covid-19.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzonych protokołach z XIX, XX, XXI, XXII, XXIII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg;
2) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym.
6. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta dla publiczności. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl