XXX SESJA RG GORZYCE – 30.12.2020 – GODZ. 9:00 – LIVE

0
20851

XXX Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;

3) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzyce;

4) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok.

5. Budżet Gminy Gorzyce na 2021 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2021-2037:

1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;

2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037

3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

4) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;

5) Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;

6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

W związku z sytuacją epidemiczną sesja zamknięta dla publiczności. Transmisja z sesji dostępna pod adresem: www.gminagorzyce.pl