XXVI SESJA RADY GMINY GORZYCE – TRANSMISJA 27.08.2020

0
19677

XXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w świetlicy remizy (sala zebrań wiejskich) OSP w Gorzycach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.kl

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzyce a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadań własnych Gminy Gorzyce w zakresie przyjmowania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych;

2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach”;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

W związku z obowiązującym nadal reżimem sanitarnym liczba publiczności zostaje ograniczona do 3 osób.