XLVIII SESJA RG GORZYCE – LIVE 30.05.2022 GODZ. 13:00

0
24054

Zawiadamia się, że 30 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach, odbędzie się XLVIII.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonych protokołach z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
2) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
3) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
4) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
Wolne wnioski.