XL SESJA RG GORZYCE – LIVE 28.10.2021 – GODZ. 12:30

0
22787

28 października 2021 r. o godz. 12.30 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XL sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonych protokołach z XXXI, XXXII oraz XXXIII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym;
5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
6.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7.Wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.