WYKONYWANIE POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ PODCZAS EPIDEMII – 26.03.2020

0
10690

W związku z nowymi zarządzeniami władz państwowych oraz doświadczeniami zebranymi przez duszpasterzy w czasie epidemii,
biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał kolejne zarządzenia.

Dekret biskupi mówi, że w celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu,
może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej.
Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym,
którzy zamówili intencję mszalną.
Zobowiązuje się księży do umieszczenia informacji o niniejszej zasadzie na drzwiach kościoła,
na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń, zapewniając jej bezwzględne przestrzeganie.

Biorąc pod uwagę opinię wyrażoną przez księży dziekanów i zasady wprowadzone w innych polskich diecezjach,
dekret stanowi, że obrzędy pogrzebowe mają być ograniczone do trzeciej stacji na cmentarzu.
Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.
W kancelarii parafialnej należy o tym poinformować rodzinę zmarłego,
prosząc również o nieprzekraczanie liczby pięciu żałobników (nie są wliczani sprawujący obsługę pogrzebu).
Z rodziną zmarłego trzeba również ustalić datę Mszy św. żałobnej, w której podobnie, jak w pogrzebie,
nie może uczestniczyć do odwołania więcej, niż pięć osób.
Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach,
kaplicach i domach.

Z racji na ograniczoną możliwości spowiadania się podczas Mszy św.,
wierni, którzy mają potrzebę przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania,
mogą to uczynić po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem.
W tym celu, na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych parafii zostanie podany specjalny numer telefonu.
Dekret przypomina, że do odbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecność wiernego
(nie można spowiadać się przez telefon lub internet).
Spowiedź powinna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu
z zachowaniem większej odległości albo w dezynfekowanych po każdym penitencie konfesjonałach,
lub na otwartym powietrzu, przestrzegając zawsze tajemnicy spowiedzi, prywatności wiernego i wymogów sanitarnych.
Spowiednik może zastosować również inne środki ochronne,
które uzna za wskazane o ile będą one zgodne z przepisami sanitarnymi. Dekret przypomina, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest, poza niebezpieczeństwem śmierci, udzielenie absolucji generalnej (tzn. bez wyznania grzechów).
Duszpasterze powinni natomiast pouczyć swoich wiernych, którzy nie mogą przystąpić do tego sakramentu
o praktyce żalu doskonałego i konieczności odbycia spowiedzi gdy będzie to możliwe.
Po ustaniu epidemii, parafie mają zorganizować spowiedź na wzór Adwentu lub Wielkiego Postu.

Należy odwołać spotkania przygotowawcze do I Komunii Świętej i naturalnie samą uroczystość
jeśli miała się ona odbyć przed połową kwietnia. Trwają obecnie konsultacje rodziców i katechetów
odnośnie terminu oraz sposobu jej organizacji. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja.
Już teraz można jednak przewidywać, że I Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole.
To co zostało powiedziane o I Komunii Świętej odnosi się również do Sakramentu Bierzmowania.

Kwestie liturgiczne i organizacyjne dotyczące Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych zostaną określone osobnym dekretem.

Biskup wyraża w dekrecie wdzięczność wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym
i katechetom za pracę w tym szczególnym czasie próby.
Udziela jednocześnie konkretnych wskazań dotyczących codziennego życia księży
i koordynacji pracy duszpasterskiej gdy np. kapłan nie może pełnić posługi z racji na objęcie go kwarantanną.

Rekolekcje diecezjalne on-line
Diecezja Sandomierska wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych, którzy z racji na stan epidemii pozostają w domach, zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych on-line.

Rekolekcje będą transmitowane na kanale YouTube Diecezji Sandomierskiej oraz na Facebooku.

Rekolekcji dla dorosłych

Niedziela, 29 marca, godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek, 30 marca, godz.18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Wtorek, 31 marca, godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Środa, 1 kwietnia, godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Rekolekcje będą transmitowane z kościoła parafialnego w Gorzycach, nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Zbigniew Kargul i ks. Mariusz Kozłowski.

Plan rekolekcji dla dzieci i młodzieży

Środa, 1 kwietnia

godz. 9.00 – Rekolekcje dla dzieci
godz. 11.00 – Rekolekcje dla młodzieży

Czwartek, 2 kwietnia

godz. 9.00 – Rekolekcje dla dzieci
godz.11.00 – Rekolekcje dla młodzieży

Piątek, 3 kwietnia

godz. 9.00 – Rekolekcje dla dzieci
godz.11.00 – Rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje będą transmitowane z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie, Nauki rekolekcyjne dla młodzieży poprowadzi ks. Jan Kania, zaś dla dzieci ks. Krystian Kusztyb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here