WSZYSCY RADNI POZYTYWNIE OCENILI BURMISTRZA – SESJA ABSOLUTORYJNA W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

0
32614

Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim pozytywnie oceniła działania podejmowane przez burmistrza Marka Mazura w 2022 roku. Radni jednogłośnie udzielili włodarzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Podobny przebieg miały sesje absolutoryjne w poprzednich latach. W czasie obrad omówiono także najważniejsze inwestycje wykonane w poprzednim roku. Jakie były minione miesiące dla samorządu miasta i gminy Baranów Sandomierski? Zapraszamy do obejrzenia.