TRADYCJA NA PIERWSZYM MIEJSCU – RADOSNE PRZYGOTOWANIA DO DOŻYNEK

0
23909

Święto dożynkowe to forma podziękowania za zebrane plony. To także wiele zwyczajów i tradycji, bez których uroczyste zakończenie żniw nie może się odbyć. Przygotowania do dożynek na terenie gminy Grębów integrują pokolenia. Pokazał to Zespół Koniczyna z miejscowości Stale-Siedlisko, który z wielką dbałością pielęgnuje dorobek przodków. Pieczenie chleba, robienie wieńca oraz wianków z ziół i kwiatów to najważniejsze zadania. Zapraszamy do obejrzenia.
W Stalach Siedlisku rozpoczęto działania projektowe pn. Bliskie Spotkania z kulturą, w ramach programu DOM Kultury Plus – Inicjatywy Lokalne 2021 – dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
To pierwsza z 4 inicjatyw , które mają zostać zrealizowane.
W programie pierwszej inicjatywy która z początkiem sierpnia rozpoczęła się w Stalach Siedlisku- przewidujemy powrót do naszych korzeni i tradycji lasowiackich (lasowiacy dawniej zamieszkiwali te tereny). Powrót ten nastąpi w formie warsztatów i wyjazdu do muzeum kultury ludowej jako uatrakcyjnienia tej inicjatywy. Inicjatywa zakłada realizację szeregu zadań związanych z dawną zwyczajowością i twórczością Lasowiaków, ich plastyką obrzędową i kulinariami.
Chcemy zorganizować dla wszystkich chętnych Stalów- Siedliska:
– warsztaty wyplatania tradycyjnego wieńca dożynkowego pod okiem instruktora z koła gospodyń wiejskich,
– warsztaty które przybliżą dawne tradycję żniw i wypieku chleba pod okiem instruktorki,
– warsztaty dawnej plastyki obrzędowej tj. wyrobów takich jak: wianki na Matkę Boską Zielną, tradycyjne kwiaty z bibuły, ludowe wycinanki, czy makatki.
W ramach zadania we wrześniowym terminie odbędzie się też wyjazd do muzeum kultury ludowej wraz oprowadzaniem przez przewodnika.
Inicjatorkami są Zuzanna Ordon i Aleksandra Ordon.
autor:
Joanna Brak-Głowala