SYBIRACY PODKARPACCY – SPOTKANIE Z HISTORIĄ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

0
36677

W Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się czwarte spotkanie w ramach historyczno-patriotycznego projektu. Tym razem rozmawiano na temat podkarpackich Sybiraków. Wybór tematyki ma związek z obchodzoną nie dawno 84. rocznicą napaści ZSRR na Polskę. Co roku 17 września przypada także Światowy Dzień Sybiraka. W ramach spotkania odbyła się prelekcja historyczna. Przybliżono także wspomnienia tych, którzy doświadczyli zesłania na Syberię. Zapraszamy do obejrzenia.