Spotkanie w sprawie obwodnicy Nowej Dęby – PREZENTACJA CZTERECH WARIANTÓW

0
23934

7 września w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o., które działa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Projektanci omawiali inwestycje w ramach drugiego etapu, tj. studium techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, harmonogram realizacji inwestycji, przedstawili główne parametry projektowanej obwodnicy, omawiali cztery aktualne warianty przebiegu obwodnicy. Wszystkie warianty zlokalizowane są po zachodniej stronie Nowej Dęby.

Celem inwestycji jest przejęcie ruchu tranzytowego, które odciąży Nową Dębę i Majdan Królewski i odsunie ruch ciężkich pojazdów od obszarów mieszkaniowych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo dla mieszkańców, przepustowość odcinka drogi krajowej, zmniejszy się hałas i zanieczyszczenie środowiska.
CZYTAJ WIĘCEJ-http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/aktualnosci/art,10101,spotkanie-w-sprawie-obwodnicy-nowej-deby.html

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegu obwodnicy można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu opinii do dnia 16.09.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba lub do dnia 22.09.2022 r. do Drosystemu.
Formularze dostępne są w Biurze Obsługi Klienta UMiG Nowa Dęba lub na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-nowej-deby