Rusza zgłaszanie projektów do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

0
35765

Rusza zgłaszanie projektów do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 2025
Od środy, 17 lipca mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje propozycje do kolejnej edycji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskie projekty realizowane będą w roku 2025. Pula pieniędzy przeznaczonych na ich realizację wynosi ponad 1 mln 940 tysięcy zł.

Projekty można składać od 17 lipca do 30 sierpnia 2024 r. w trzech kategoriach:
• Kategoria ogólnomiejska (pula środków wynosi 1 041 084,00 zł)
• Kategoria osiedlowa (pula środków wynosi 850000,00 zł);
• Kategoria miękka (pula środków wynosi 50.000,00 zł)

Po raz pierwszy w TBO pojawiły się projekty tzw. miękkie. W tej kategorii zgłaszać można projekty, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50.000 zł, o charakterze:
• prospołecznym, oznaczającym działania przynoszące korzyść konkretnym kategoriom społecznym mieszkańców, rozwiązując ich obiektywne problemy;
• kulturalnym, oznaczającym działania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, kierowane do wszystkich mieszkańców lub konkretnych kategorii społecznych mieszkańców;
• edukacyjnym, oznaczającym działania prowadzone poza systemem oświaty, związane z prowadzeniem szkoleń, korepetycji, zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych, kierowanych do konkretnych kategorii społecznych mieszkańców;
• Sportowym, oznaczającym działania związane z podnoszeniem sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych.

Jakie projekty można zgłaszać? Jakie wykraczają poza założenia TBO? Kto i w jaki sposób może zgłosić projekt do TBO? Szczegółowy regulamin przeprowadzania Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego oraz jego harmonogram znajdziecie Państwo tutaj: https://um.tarnobrzeg.pl/budzet-obywatelski-2025