ROZDAJEMY BUDKI LĘGOWE

0
30432

Już w najbliższą niedzielę – 23 kwietnia w naszej siedzibie będą rozdawane budki lęgowe dla ptaków. Akcja organizowana jest z okazji Dnia Ziemi przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki i finansowana przez Miasto Tarnobrzeg w ramach realizacji zadania publicznego.
Do rozdania będziemy mieli 100 szt. budek w trzech modelach tzw. A, B i P przeznaczonych dla różnych gatunków ptaków.
A – wszystkie sikory, wróbel, mazurek, kowalik, muchołówka, dzięciołek,
B – szpak, kowalik, krętogłów, mazurek, dzięcioł średni i duży, bogatka, wróbel,
P – kopciuszek, pliszka siwa, rudzik, kos.
Do każdej budki dołączona będzie ulotka z informacją o zasadach wieszania budek i gatunkach zasiedlające poszczególne modele.
Budki będą rozdawane bezpłatnie, za potwierdzeniem odbioru, własnoręcznym podpisem na liście. Na jedną osobę przypada jedna sztuka budki, niezależnie od modelu.
Startujemy od godziny 12:00 do wyczerpania zapasów.
Dla nas ważne jest także, że w ramach zadania zakupione zostały także budki, które zostaną przekazane na potrzeby RCPON2000 na realizację zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz które zostaną rozwieszone przez członków PTP Wolne Rzeki na terenach zielonych w Tarnobrzegu (m.in. Park Dzikowski, ZPK Zwierzyniec i Jasień i inne).