REJON ENERGETYCZNY ZNÓW W TARNOBRZEGU? TAKIE JEST OCZEKIWANIE MIESZKAŃCÓW

0
28620

Mieszkańców Tarnobrzega, Sandomierza oraz ościennych miejscowości coraz bardziej martwią działania podejmowane przez grupę PGE. W związku z tym narodziła się inicjatywa społeczna – grupa mieszkańców oczekuje ponownego ustanowienia Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu. Jego brak to spore ograniczenia dla mieszkańców oraz marginalizacja regionu. Prezentujemy treść pisma przesłanego do naszej redakcji, które wysłali inicjatorzy projektu.

>>> Temat: Posterunek Energetyczny Tarnobrzeg – niekorzystana i bezzasadna reorganizacja
Szanowni Państwo,
Jako organizacja podejmująca działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu tarnobrzesko-sandomierskiego przedkładamy na Państwa ręce informacje o planowanych przez grupę kapitałową PGE kolejnych reorganizacjach dotyczących naszego regionu a także prosimy o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu.
Zgodnie z powziętymi informacjami komunikujemy, że PGE Dystrybucja SA podjęła kroki zmierzające do zmiany struktur polegających na włączeniu Posterunku Energetycznego w Tarnobrzegu będącego obecnie w strukturach Rejonu Energetycznego w Mielcu w struktury Rejonu Energetycznego mającego swoją siedzibę w Stalowej Woli, co znacząco niekorzystnie wpłynie na region i wprowadzi chaos związany z realizacją podstawowych zadań przedsiębiorstwa energetycznego i dodatkowo niekorzystnie wpłynie na standardy obsługi indywidulanych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, którzy nie będą w stanie odczytać swojej przynależności obszarowej.
Woli przypomnienia wskazujemy, że w roku 2012r PGE Dystrybucja SA przeprowadziła zmianę struktur polegającą na likwidacji kilku posterunków energetycznych w naszym regionie, między innymi został zlikwidowany posterunek energetyczny w Zawichoście oraz posterunek energetyczny w Skopaniu. Powyższe nie było wystarczające gdyż zlikwidowano Rejon Energetyczny w Tarnobrzegu dzieląc go pomiędzy Rejony Energetyczne w Staszowie i Mielcu. Z informacji pozyskanych od emerytowanych pracowników dowiadujemy się, że macierzystym Rejonem Energetycznym dla regionu była placówka znajdująca się w Tarnobrzegu, z której to wydzielono kolejno placówki obszarowe znajdujące się w Stalowej Woli oraz Mielcu. Podział rejonu energetycznego Tarnobrzeg odbył się poprzez odłączenie posterunku energetycznego Sandomierzu i włączenie w struktury Rejonu Energetycznego w Staszowie, oraz oddzielenie posterunku energetycznego w Tarnobrzegu i Nowej Dębie i włączenie w struktury Rejonu Energetycznego w Mielcu. Skutkiem powyższego w Tarnobrzegu zlikwidowano Rejon Energetyczny pozostawiając jego struktury w randze posterunku a więc jednostki właściwie niedecyzyjnej. Już wtedy pojawiały się nie tylko wśród pracowników, ale także lokalnej społeczności i władz regionu wątpliwości związane między innymi z pogorszeniem najprościej mówiąc „standardów obsługi”. Ówczesne władze Tarnobrzega, Sandomierza, Nowej Dęby, miejscowości Dwikozy, Zawichostu, Baranowa Sandomierskiego, Obrazowa, Grębowa, Gorzyc i pozostałych Gmin kierowały do Spółki PGE Dystrybucja SA wątpliwości związane z przeprowadzanym procesem. Konsekwencją przesłanej przezeń korespondencji była płynąca ze Spółki odwiedź polegająca na zapewnieniu, że e Rejonie Energetycznym nie będzie zwolnień, a także nie zostanie zagrożona ciągłość dostaw, ale przede wszystkim podkreślano, że dla klientów nie pogorszą sią standardy obsługi. O tym zapewniali ówcześni wice prezesi Zarządu PGE Dystrybucja SA. Informacje w tym zakresie z oficjalnym stanowiskiem (pismem) można odnaleźć w archiwalnych doniesieniach medialnych z tego okresu. Wielu z ówczesnych „włodarzy” regionu tarnobrzesko-sandomierskiego uwierzyło w zapewnienia Zarządu Spółki, co z kolei przyczyniło się do absencji w podejmowaniu kroków zmierzających do utrzymania Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu.
I jak to w życiu bywa okazało się po jakimś czasie, że o wystosowanych zapewnieniach zapomniano. Prawdopodobnie Zarząd Spółki wyszedł z założenia, że z czasem o sprawie się zapomni.
Dziś bezpośredniej obsługi odbiorców w Tarnobrzegu nie ma, zainteresowani załatwieniem sprawy związanej z procedurami przyłączenia, odczytów liczników, reklamacji, montażu instalacji fotowoltaicznych etc. odsyłani są w przeważającej większości do punktu obsługi klienta w Mielcu. Oczywiście zdarzają się przypadki gdzie pracownicy Spółki „pomagają” poprzez udzielenie informacji lub pomoc w wypełnieniu stosowanych druków w Tarnobrzegu, ale jak mówią nam nieoficjalnie takie przypadki napiętnowane są poprzez Władze Spółki, które we wprowadzonych procedurach obligują pracowników do wprowadzania w odpowiednich Dziennikach, kogo i jak obsługiwano. Problem jednak w tym, że w jednostkach obszarowych typu Posterunek Energetyczny takich dzienników się nie wprowadza, co tak naprawdę wyklucza możliwości bezpośredniej obsługi klientów.
Ponad powyższe należy zwrócić uwagę na inny aspekt wynikający z unormowań Unii Europejskiej. Poprzez dostosowanie prawa Krajowego do norm Europejskich wprowadzono podział „Energetyki” na dwa obszary: pierwszy z nich to Operator Systemu Dystrybucyjnego (tzw. dystrybucja) zajmujący się sprawami związanymi z utrzymaniem i rozwojem sieci,; natomiast drugi to Sprzedawca energii (tzw. obrót). Wskazane uwarunkowani powodują, że w Grupie Kapitałowej PGE występują dwa podmioty PGE Obrót SA i PGE Dystrybucja SA, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Każdy z tych podmiotów zajmuje się swoim zakresem prac, ale Spółka Sprzedażowa, czyli PGE Obrót SA pełniąca funkcję Sprzedawcy Energii ma obowiązki wynikające z tzw. „umów kompleksowych”, co obliguje Spółkę do załatwienia spraw wynikających z tych umów w przypadkach, gdy odbiorcy znajdą się w którymś kanale ich obsługi. Do takich spraw mogą należeć np. sprawdzenia liczników, kontrole, podanie wskazań, aktualizacje umów, danych adresowych korespondencyjnych i wiele im podobnych. Sprawy, które leżą w wyłącznej gestii operatora systemu energetycznego, czyli PGE Dystrybucja SA są to sprawy związane np. z przyłączaniem nowych obiektów, rozbudową, przebudową lub modernizacją sieci dystrybucyjnej, usuwaniem kolizji, określaniem warunków w zakresie układów pomiarowych, utrzymaniem sieci, usuwaniem awarii, wycinką itp. Wskazane sprawy nie są załatwiane poprzez udział w tym procesie Sprzedawcy energii, ale osobiście przez PGE Dystrybucja SA za pośrednictwem ich kanałów obsługi Odbiorców.
Zauważmy, do czego to prowadzi. Np. w Tarnobrzegu swój punkt obsługi klienta tzw. BOK (biuro obsługi klienta) prowadzi PGE Obrót SA, natomiast nie ma bezpośredniej obsługi klienta wykonywanej przez PGE Dystrybucja SA.. Zakładamy sytuację, właściwie przedstawiamy jeden z przykładów rzeczywistych: do Tarnobrzega przyjeżdża klient z miejscowości Dwikozy czy Zawichost (usytuowanie miejscowości w dość znacznym oddaleniu) – nieświadomy, który podmiot z Grupy Kapitałowej, czym się zajmuje, co jest oczywiste, bo z rozróżnieniem, kto czym się zajmuje mają problem niejednokrotnie Prezydenci, Starości, Burmistrzowie, Radni itp.. Klient ma na celu załatwienie sprawy przyłączenia do sieci energetycznej, musi odstać „swoje” w kolejce, po czym dowiaduje się, że nie zostanie obsłużony, bo jego sprawa dotyczy segmentu spraw załatwianych przez PGE Dystrybucja SA. Pracownik BOK odsyła takiego klienta do Punktu Obsługi Klienta Dystrybucyjnego znajdującego się w Staszowie. To jest jakaś masakra!!!!!! Pokonał kilkadziesiąt kilometrów, zmarnował czas stojąc w kolejce, po czym został oddelegowany do pokonania kolejnych kilkudziesięciu kilometrów celem pozytywnego załatwienia sprawy. Ale jednak nie!!!!!! Okazało się, że po przybyciu na miejsce brakuje mu jakiegoś dokumentu i zostaje odprawiony z tzw. „kwitkiem”. Musi ponowić wizytę, czyli pokonać ponownie kilkadziesiąt – można rzec niespełna 100 kilometrów celem uzupełnienia dokumentacji. I jak tu nie zwariować??? Ale drodzy Państwo patrząc dalej i tak zaistniała sytuacja nie jest najgorsza wszak w Tarnobrzegu funkcjonuje „normalne” biuro obsługi klienta, jeśli takiego sformułowania można użyć do sytuacji, którą tam mamy. W Tarnobrzegu w tym samym budynku mieści się Posterunek Energetyczny PGE Dystrybucja SA, który wykonuje swoje prace biurowe w godzinach od 7.00 do 15.00 natomiast współdzielące budynek Biuro Obsługi Klienta PGE Obrót SA wykonuje swoje prace w godzinach od 8.00 do 16.00, co w konsekwencji powoduje, że klienci, którzy chcą załatwić sprawę w PGE Obrót stoją nie bacząc na warunki pogodowe na zewnątrz budynku, gdyż drzwi wejściowe są zamknięte do godziny 8.00. Nie chcemy tu przypominać, w którym wieku żyjemy i jak powinna wyglądać obsługa – to pozostawiamy do Państwa oceny. Okazuje się, że pomysłowość Spółki PGE Obrót SA sięga „najwyższych poziomów”. Otóż przed kilku laty w lokalnych mediach z okolic Staszowa odtrąbiono sukces!!! W temacie tego sukcesu, o którym za chwile udostępniono także informacje w mediach krajowych i na stronie Spółki. Zapewne jesteście Państwo ciekawi, czego ten sukces dotyczył? A więc po prędce wyjaśniamy: „Spółka PGE Obrót SA informuje, że klienci PGE Obrót ze Staszowa i okolic nie muszą już jeździć do Tarnobrzega, gdyż wszystkie kwestie związane z energią elektryczną i gazem będą mogli zrealizować w mobilnym punkcie obsługi”. Na czym ten mobilny punkt obsługi polega, jak wygląda? Jest to jak określa Spółka jest to specjalny pojazd przystosowany do obsługi w terenie, który odwiedza Staszów cyklicznie. Natomiast my postaramy się Państwu odpowiedzieć na to pytanie „łopatologicznie”: zwykły Bus, w którym jest dwóch pracowników wyposażonych w podstawowe narzędzia typu laptop, drukarka, niezbędne druki; obsługujący de facto mnogą liczbę zainteresowanych i nie radząc sobie z tym w przewidzianym krótkim czasie biorąc pod uwagę fakt, że dojeżdżają z Rzeszowa dwa dni w tygodniu. Obsługa klienta przez mobilne punkt obsługi wygląda podobnie jak na tradycyjnym biurze obsługi, z tą różnicą, że rolę poczekalni spełnia parking przed budynkiem PGE Dystrybucja SA – Rejon Energetyczny Staszów. Z sygnałów otrzymanych od pracowników Rejonu w Staszowie dowiadujemy się, że zdarzają się takie sytuacje, że następują przerwy w kolejkach spowodowane zacieniem części parkingu. W rzeczywistości wygląda to tak, że podczas zimnych dni, ale słonecznych klienci stoją w kolejce, następnie w miejscu gdzie jest cień nie ma nikogo i dalsza część kolejki znajduje się w miejscu gdzie ponownie dociera słońce. Drodzy Państwo tego również nie będziemy komentować – to komentuje się samo!!! Pozostawiamy to Państwa Ocenie.
I jak widzimy po przeanalizowaniu sytuacji potencjalnego klienta z rejonu Dwikozy czy Zawichostu i tak miał szczęście spokojnie mógł kolejkę przeczekać w ogrzewanym bądź, jeśli to dotyczy okresów letnich chłodzonym korytarzu.
Na podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że tego typu sytuacje, których jest wiele dzieją się za oczach menedżerów grupy Kapitałowej PGE, którzy pozostają na takie sytuacje bezczynni, wiec dla Nas nie są w ogóle wiarygodni. Nie są to menedżerowie najniższych szczebli gdyż w Rejonach Energetycznych zarządzają Dyrektorzy a na posterunkach energetycznych i w punktach obsługi klienta Kierownicy. Postanowiliśmy zaciągnąć informacji i z uzyskanych wiadomości wprost wynika, że w Polskiej Grupie Energetycznej działają stosowne procedury, nie są jednak przestrzegane przez menedżerów wyższego stopnia. Kilku z pracowników Rejonów i Posterunków Energetycznych w przeprowadzonych rozmowach nieoficjalnych – gdyż oficjalnych nie mogą prowadzić, bo to zadanie należy do Rzecznika Spółek, informują, że nie zgadzają się na takie praktyki stosowane w Spółce, ale nie mają siły przebicia. Co prawda w grupie wprowadzono tzw. zasady zgodności, czyli „Compliance”, jednak w ich ocenie nie są przestrzegane.
Poniżej dla lepszego zobrazowania zamieszczamy zasady przywołane na stronie Grupy Kapitałowej PGE pod adresem: https://www.gkpge.pl/grupa-pge/o-grupie/compliance
„Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i działamy nie tylko w zgodzie z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Działamy etycznie oraz odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.
Całokształt funkcjonowania, w tym kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności.
Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność – to wartości, o które dbamy wspólnie. Kierując się nimi, dążymy razem do celu, jakim jest prowadzenie w zielonej zmianie.
Partnerstwo – to utożsamianie się pracowników z Grupą PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, jak również między pracownikami oraz zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.
Rozwój – to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.
Odpowiedzialność – to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej organizacji, o firmę, jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.”

Drodzy Państwo nie zapominajmy, że Spółki znajdujące się w grupie PGE to Spółki Skarbu Państwa a więc ich podstawowym celem i misją jest służyć Polskiej lokalnej i regionalnej społeczności.
Po rozwinięciu tematu i nakreśleniu Państwu zakresu obowiązków wynikających z charakteru działalności przedsiębiorstw z grupy kapitałowej PGE wróćmy do zamierzonych do przeprowadzenia działań przez PGE Dystrybucja SA. Zgodnie z powziętymi informacjami wiemy, że Posterunek Energetyczny Tarnobrzeg ma zostać włączony w struktury Rejonu Energetycznego Stalowa, natomiast Posterunek Energetyczny Nowa Dęba pozostanie w strukturach Rejonu Energetycznego Mielec.
Pewnie zastanawiacie się Państwo, jakie byłoby najkorzystniejsze rozwiązanie dla Naszego regionu biorąc pod uwagę, że przewidywane przez PGE rozwiązanie przyczyni się do rozbicia Powiatu na kolejne dwa elementy, które obsługiwane będą przez dwie różne jednostki terytorialne Spółki PGE Dystrybucja???
Otóż najkorzystniejszym rozwiązaniem, niewpływającym bezpośrednio na funkcjonowanie jednostek terytorialnych Dystrybucji będzie powrót do jednostki macierzystej a więc przywrócenie Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu wraz z Posterunkami Energetycznymi w Tarnobrzegu, Sandomierzu i Nowej Dębie. Przy takim rozwiązaniu w Tarnobrzegu będzie można załatwić sprawy dotyczące zakresów działania i PGE Obrót SA i PGE Dystrybucja SA, a biorąc pod uwagę usytuowanie Tarnobrzega skorzystają na tym Odbiorcy z tych bliższych, ale i najdalszych miejscowości jak Zawichost, Kleczanów, Wilczyce itp. sięgających granic działalności PGE Dystrybucja SA. Natomiast w takim przypadku Rejon Energetyczny Mielec pozostałby w starych strukturach sprzed wcześniejszej reorganizacji a Rejon Stalowa Wola i tak jest samowystarczalny biorąc pod uwagę, że obsługuje znajdującą się w mieście elektrownię i biorąc pod uwagę zaplanowane przez Rejon przyłączenia do sieci dystrybucyjnej czego przyczyną są realizowane w mieście i jego okolicy szerokie inwestycje.
Pamiętajmy, że w ostatnim czasie przywrócono w Janowie Lubelskim Rejon Energetyczny, który został wcielony w struktury Rejonu Energetycznego Stalowa Wola podczas wspomnianych przez nas działań reorganizacyjnych. Jako główny cel powrotu do starych struktur i odrodzenia Rejonu podano: „w odpowiedzi na lokalne potrzeby PGE przywróciła Rejon Energetyczny w Janowie Lubelskim. Intensywny rozwój gospodarczy okolic Janowa Lubelskiego i Lubelszczyzny przekłada się na konieczność realizacji niezbędnych inwestycji w sieć dystrybucyjną. Odtworzenie Rejonu Energetycznego usprawni działania w tym zakresie, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu janowskiego, a przede wszystkim ułatwi funkcjonowanie lokalnej społeczności.”
Na stronie internetowej PGE Dystrybucja SA pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-przywraca-rejon-energetyczny-w-janowie-lubelskim znajdujemy również wypowiedź Pana Wojciecha Dąbrowskiego Prezesa Zarządu PGE, którą przytaczamy poniżej:
„Wzmacnianie naszych lokalnych jednostek to warunek jej skuteczności – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Dziękuję zarówno władzom samorządowym, jak i wszystkim pracownikom PGE, którzy wspierali ideę przywrócenia tego, ważnego dla nas wszystkich Rejonu Energetycznego – dodaje Wojciech Dąbrowski.”

W naszej ocenie nasze lokalne potrzeby są tożsame z tymi z Janowa Lubelskiego, a także w naszym regionie tarnobrzesko-sandomierskim następuje intensywny – ba dużo bardziej intensywny niż w Janowie – rozwój gospodarczy i również występuję konieczność realizacji niezbędnych inwestycji w sieć dystrybucyjną, ale nade wszystko odtworzenie Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu usprawni działania w tym zakresie i przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, pozwoli także lokalnej społeczności na realne prawidłowe funkcjonowanie i poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu tarnobrzesko-sandomierskiego, co tak naprawdę wykazało przedstawione Państwu Studium przypadku.
Domyślamy się, że mogą wystąpić ze strony Spółki PGE Dystrybucja SA czy też grupy kapitałowej próby przekonania Państwa, że Grupa wdrożyła szereg rozwiązań i kanałów komunikacji. Informujemy, że podjęliśmy próbę sprawdzenia tych kanałów. Kanały telefoniczne nie działają w sposób taki, jaki chcielibyśmy, aby działały tel. Kontaktowy do PGE Obrót SA 48 8888888 rozmowa z konsultantem przeważnie jest możliwa po kilkudziesięciu minutach – blisko godziny, tel kontaktowy do PGE Dystrybucja SA 17 7497000 – udało się nawiązać połączenia jedynie w sprawie odczytów, windykacji i usterek, natomiast informacje w sprawie zasilenia do sieci i instalacji fotowoltaicznych nie były przyjmowane. Wiadomości przesłane pod wskazane adresy email nie dotarły do nas zwrotnie. Drodzy Państwo z powyższego wprost wynika, że najlepszą i najszybszą formą kontaktu jest bezpośrednia obsługa.

Szanowni Państwo,
Podsumowując prosimy o podjęcie stosownych kroków polegających na szeroko rozumianych wystąpieniach o przywrócenie Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu, teraz, gdy już zrozumieliście, jakie będzie to w efekcie miało pozytywne przełożenie. Ważnym jest, aby sygnały przesyłane przez Państwa czy to w formie wystąpień publicznych, manifestów, rezolucji, uchwał czy wystąpień pisemnych nie „ginęły” w obszarze Państwa działania, ale trafiały do Spółek i Zarządu PGE.
W imieniu naszej organizacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu tarnobrzesko-sandomierskiego, która za cel wzięła sobie przywrócenie dawnego historycznego znaczenia Naszego regionu, ale także w imieniu lokalnych społeczności, których Państwo reprezentantami jesteście zajmując stanowiska jako delegaci społeczeństwa, czy też będąc redaktorami lokalnych i regionalnych mediów serdecznie dziękujemy za podjęcie uznanych przez Państwa za stosowane działań.
Z wyrazami szacunku
Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu tarnobrzesko – sandomierskiego. <<< GABRIEL KOŁACZ