RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZGODNA – STAROSTA I ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

0
21617

Radni powiatu tarnobrzeskiego nie mieli żadnych wątpliwości. Rada jednogłośnie udzieliła staroście i całego zarządowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Siedemnastu radnych głosowało za, wyrażając w ten sposób zaufanie i akceptację dla działań starosty Jerzego Sudoła i całego zarządu powiatu tarnobrzeskiego. Zapraszamy do obejrzenia.