RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZDECYDOWAŁA – ZARZĄD Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

0
22112

Zarząd powiatu tarnobrzeskiego uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Podczas sesji rady powiatu tarnobrzeskiego starosta tarnobrzeski przekazał informacje o wykonaniu budżetu za ubiegły rok. Głosowanie poprzedziła dość burzliwa dyskusja – ostatecznie radni pozytywnie ocenili pracę całego zarządu. Jaki 2021 rok był dla starostwa powiatowego w Tarnobrzegu? Zapraszamy do obejrzenia.