RADA MIEJSKA UCHWALIŁA BUDŻET – ROK DUŻYCH INWESTYCJI W ZAWICHOŚCIE

0
23375

Rada Miejska w Zawichoście uchwaliła budżet na 2022 rok. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji stałych znalazły odzwierciedlenie w głosowaniu. Wszyscy uczestniczący w obradach radni pozytywnie ocenili kluczową dla samorządu uchwałę. Będzie to kolejny rok pełen ważnych projektów inwestycyjnych. Zapraszamy do obejrzenia.