RADA GMINY BYŁA ZGODNA – W GORZYCACH UCHWALONO BUDŻET

0
45144

Rada Gminy Gorzyce uchwaliła budżet na 2024 rok. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2024-2040. W tym roku sesja budżetowa przebiegła bardzo sprawnie a wszyscy radni pozytywnie ocenili uchwałę budżetowa. W nadchodzących miesiącach nie zabraknie wielu dużych inwestycji – na różnego rodzaju zadania zabezpieczono ponad 17 milionów złotych. Zapraszamy do obejrzenia.