PRZEŁOM W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ – POROZUMIENIE WÓD POLSKICH I SAMORZĄDÓW

0
25026

Samorządowcy i przedstawiciele Wód Polskich wypracowali wspólne postanowienia w sprawie poprawy bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie „Wisły Sandomierskiej”. Poza prowadzeniem kolejnych inwestycji przeciwpowodziowych mają zostać wprowadzone między innymi zmiany prawne, które będą zadowalające dla obu stron. O oczekiwanych zmianach poinformowano na spotkaniu w Baranowie Sandomierskim, gdzie zjawili się parlamentarzyści, liczne grono samorządowców oraz przedstawiciele Wód Polskich. Zapraszamy do obejrzenia.