PRACOWITY ROK W GRĘBOWIE – PORA NA STRATEGICZNE INWESTYCJE

0
29432

Dokończenie budowy nowej oczyszczalni ścieków, termomodernizacja szkół oraz urzędu gminy, budowa nowych dróg oraz przygotowanie do rewitalizacji placu targowego – w Grębowie prowadzone są prace projektowe oraz przygotowania do realizacji dużych inwestycji. W tym roku skupiono się na realizacji strategicznych zadań, dzięki którym w kolejnych latach gmina będzie mogła się rozwijać i rozbudowywać. Zapraszamy do obejrzenia.