Powołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu

0
30662

Informujemy, że z dniem 1 czerwca br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu została powołana Kinga Kędziora-Palińska.
Kinga Kędziora – Palińska, związana jest z Muzeum Zamkowym
w Sandomierzu od 2018 roku, początkowo jako kustosz w Dziale Etnograficznym, od 2020 roku jako Główny Inwentaryzator. Jest absolwentką Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia licencjackie i magisterskie) oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ. Autorka i koordynatorka projektów „Sandomierski EtnoDesign” (NCK), autorka i koordynatorka projektu, badań etnograficznych oraz publikacji „Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy” (MKiDN), zastępca koordynatora projektu: „Straty wojenne Muzeum Ziemi Sandomierskiej – projekt badawczy” realizowanego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych 2022. Autorka wniosku i osoba odpowiedzialna za całość programu inwestycyjnego Nazwa inwestycji: „Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu” (2022 r., Dotacja MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach). Stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/II. Dziedzina: twórczość ludowa. Współautorka wniosku o wpis Koprzywnickich Bziuków na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, Zastępca koordynatora projektu.
Zakres działań Zastępcy Dyrektora obejmuje między innymi: współpracę
z Dyrektorem w opracowywaniu długofalowych programów rozwoju i strategii Muzeum, reprezentowanie instytucji w kontaktach z innymi osobami i podmiotami zewnętrznymi, czy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działami merytorycznymi.
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu jest instytucją kultury współorganizowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Marcin Kapka
Rzecznik prasowy
Muzeum Zamkowego
w Sandomierzu