Podsumowanie projektu „Koprzywnica Patrzy/My – wokół Koprzywianki”

0
22808

Już w najbliższy czwartek, 23 września o godzinie 16:30 zapraszamy Państwa do Miejsko Gminnego – Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy
na podsumowanie projektu „Koprzywnica Patrzy/My – wokół Koprzywianki”.
Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra”.
To projekt wokół odkrywania historii społecznej rzeki Koprzywianki, przepływającej m.in przez gminę Koprzywnica.
Koordynatorem projektu „Koprzywnica Patrzy/My – wokół Koprzywianki” jest Pola Rożek.

O projekcie:
W ramach projektu przeprowadziliśmy 18 wywiadów etnograficznych z mieszkańcami gminy Koprzywnicy między innymi nt. dawnego korzystania z rzeki pod kątem prac gospodarczych (czerpanie wody, pojenie zwierząt, moczenie lnu, pukanie prania), rekreacyjnym (pikniki, kąpiele, zabawy zimowe), zwyczajów (rzucanie wianków, obmywanie się wodą z rzeki w Wielką Sobotę itp.), a także wspomnień związanych z przekopem i regulacją rzeki, która miała miejsce w latach 30. XX wieku i zakończyła się oficjalnym przekierowaniem rzeki do nowego koryta na wysokości Koprzywnicy i Zarzecza w 1938 roku. Przekop rzeki przesunął jej bieg i ujście – obecnie Koprzywianka wpada do Wisły niedaleko Sandomierza, kiedyś kończyła swój bieg między wsiami Kamieniec a Bogoria Skotnicka. Regulacja rzeki związana była jej wylawami na terenach nadwiślańskich oraz była częścią inwestycji w ramach COP, które realizowano na tym terenie w latach 30. (np. obwałowana została też Wisła). Podczas projektu pod lupę wzięliśmy też historię młyńską rzeki Koprzywianki, przyglądając się infrastrukturze, która towarzyszyła młynom (młynówki, zastawy, stawidła). Obecnie na tej rzece nie działa już żaden młyn wodny, niemniej niegdyś było ich tu bardzo dużo i na terenie obecnej gminy Koprzywnica przed wojną działało aż 5 młynów (!). Do dnia dzisiejszego zachowały się dwa (nieczynne): w Trzykosach i Koprzywnicy. Dzięki uprzejmości właścicielki młyna w Trzykosach mieliśmy okazję go zwiedzić też w środku.
Podczas projektu badaliśmy też tereny dawnego koryta rzeki Koprzywianki, którego ślady są dobrze widoczne w przestrzeni Koprzywnicy – razem z pracownikami domu kultury, a także członkami grupy Eksploracyjno-Historycznej WISŁA eksplorowaliśmy ten teren szukając m.in. dokładnego miejsca „skręcenia” rzeki do nowego koryta, sprawdzaliśmy jak różni się rzeka w charakterze przed i po regulacji.
Dawnym (obecnie wyschniętym) korytem rzeki Koprzywianki przeszliśmy się też w ramach spaceru dla mieszkańców gminy Koprzywnicy oraz dla grupy nordic walkowej – 12 września.
Wywiady i zebrane od mieszkańców skany archiwalnych zdjęć posłużyły nam do zaprojektowania trzech tablic edukacyjnych nt rzeki Koprzywianki (opracowanie zrealizował dla nas Dariusz Krajewski), a także pozwoliły pozaznaczać na stworzonej wspólnie z kartografem Kamilem Nieściorukiem oraz graficzką Dorotą Kraft mapie rzeki Koprzywianki – ważne dla mieszkańców miejsca. Wielkoformatowa mapa, która zawisła przy zalewie w Koprzywnicy, pokazuje nam rzekę od źródeł aż do jej obecnego ujścia.
We wrześniu na podstawie zebranych informacji przeprowadziliśmy szereg warsztatów dla uczniów szkół podstawowych – w Gnieszowicach, Niedźwicach i Koprzywnicy.
W trakcie opracowania są jeszcze trzy trasy pieszo-rowerowe wokół rzeki Koprzywianki: trasa do jej źródła, trasa wokół młynów oraz trasa wokół dawnej regulacji rzeki. Dla mieszkańców zaangażowanych w projekt mamy emaliowane przypinki ze znakiem „rzeka Koprzywianka”, które będziemy też rozdawać na podsumowaniu. Także zapraszamy na podsumowanie w czwartek 23 września o 16:30 do domu kultury w Koprzywnicy.