Ogłoszenie o przetargach nad Jeziorem Tarnobrzeskim – TTBS

0
23070

Tarnobrzeg, dnia 20.06.2022 r.
O G Ł O S Z E N I E
TTBS/JT/01/2022
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4, woj. podkarpackie, pow. m. Tarnobrzeg, NIP 867-19-77-128, Regon: 831208154 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5 o powierzchni 0,0155 ha, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie, zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, którego część przeznaczona jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową na okres 10 lat. Nieruchomość stanowi własność Miasta Tarnobrzeg, a Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawnione do dysponowania nią, także poprzez oddanie w dzierżawę podmiotom trzecim, działając w imieniu i na rzecz Miasta.
CZYTAJ WIĘCEJ-TTBS
CZYTAJ WIĘCEJ-BIP

O G Ł O S Z E N I E
TTBS/JT/02/2022
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4, woj. podkarpackie, pow. m. Tarnobrzeg, NIP 867-19-77-128, Regon: 831208154 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 101/5 i 101/7 o łącznej powierzchni 0,0414 ha, położonych przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów, zabudowanych budynkiem jednokondygnacyjnym z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną o powierzchni zabudowy 99,52 m2. Bezpośrednio przy budynku teren utwardzony przeznaczony na ustawienie stolików do konsumpcji (lokalizacja nr B4).
CZYTAJ WIĘCEJ-TTBS
CZYTAJ WIĘCEJ-BIP