LXII Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 31.05.2023 – godz. 12:00

0
27978

31 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonym Protokole nr XLVII/22 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 r.-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
2) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie nadania nazwy Świerkowa ulicy położonej w miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce;
5) w sprawie przekazania petycji według właściwości;
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
7) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.