LXI Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 26.04.2023 – godz. 14:00

0
33062

26 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce;
2) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
3) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (opinia Komisji Rolnictwa);
5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok (opinia Komisji Budżetu);
6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 (opinia Komisji Budżetu).
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.