LVII Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 29.12.2022 – godz. 10:00

0
25370

29 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
4) w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
Budżet Gminy Gorzyce na 2023 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2023-2040:
1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (radni otrzymali opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2022 r.);
4) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
5) Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.