LVI Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 15.12.2022 – godz. 13:00

0
25745

15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
2) w sprawie ustalenia Regulaminu placu targowego w Gorzycach;
3) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok.
Wolne wnioski
Zakończenie obrad.