LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 25.11.2022 – godz. 12:00

0
25940

25 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Gorzyce;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem;
3) w sprawie rozpatrzenia petycji.
Zakończenie obrad.