LIVE – LXXII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 27.02.2024 godz. 14:00 – LIVE

0
39349

27 lutego 2024 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXXII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonym protokole z LXII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gorzyce w charakterze Partnera do Projektu pn. „Blue Valley-Wiślanym Szlakiem”;
2) współdziałania Gminy Gorzyce z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+;
3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przyznania strażakom ratownikom ekwiwalentu pieniężnego za wykonywanie innych zadań;
4) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;
5) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
6) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.