LIVE – LXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce – 30.08.2023 godz. 10:00

0
39319

30 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonych protokołach nr LI/22, LII/22 oraz LIII/22 z sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
6) w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce w zakresie rozszerzenia ulicy Juliana Tuwima w obrębie geodezyjnym Gorzyce;
8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.