LIV Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 10.11.2022 – godz. 13:00

0
25034

10 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/220/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2023 roku;
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023;
5) zmieniająca uchwałę nr XLIII/284/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.