LII Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 16.09.2022 – godz. 11:00

0
23994

Zawiadamia się, że 16 września 2022 r. o godz. 11.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030;
2) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.