LI Sesja Rady Gminy Gorzyce – LIVE 30.08.2022 – godz. 10:00

0
24965

30 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Gorzyce.
Porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gorzyce;
4) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.