KWW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG – GRZEGORZ JAJKO – KANDYDAT DO RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
41856

GRZEGORZ JAJKO

Społecznie:
Jeden z założycieli Klubu Sportowego BodyMors w Tarnobrzegu, pełniący w Stowarzyszeniu kolejno funkcję Sekretarza, Wiceprezesa, Prezesa a aktualnie Rzecznika Klubu.
Związany z NSZZ Solidarność poprzez pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Młodych działającej przy Sekretariacie Górnictwa i Energetyki, a także Delegata i Członka Zarządy Regionu.
Fundacja DKMS – dawca szpiku (komórek macierzystych).
Podejmujący i angażujący się w inicjatywy społeczne o charakterze charytatywnym o zasięgu lokalnym i krajowym.
Zawodowo:
Energetyk, Elektryk, Przedsiębiorca, Specjalista w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Posiadający kompetencje eksperckie umożliwiające czynny udział w procesie stanowienia prawa w aktach prawnych z zakresu Prawa Pracy oraz obejmujących Rynek Pracy.
Prywatnie:
Rodzina jest dla mnie fundamentalną wartością a życie prywatne pełne jest radości, wyzwań i wzajemnego wsparcia. Wraz z żoną tworzymy zgrany zespół, który razem pokonuje codzienne trudności. Cieszymy się każdą wspólną chwilą. Nasze córki i syn są dla nas źródłem inspiracji i powodem do dumy. Na co dzień starając się być odpowiedzialnymi rodzicami przekazujemy im wartości takie jak szacunek, uczciwość i empatia.
Jako angażujący się w sferę społeczną stawiam na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, zdając sobie sprawę, że skuteczna praca publiczna wymaga także czasu na regenerację i rozwój osobisty.

Szanowni Mieszkańcy,
Zdecydowałem się wystartować w nadchodzących wyborach samorządowych. Decyzja ta nie należała do łatwych, ale wynikała z głębokiego pragnienia wprowadzenia pozytywnych zmian.
Dlaczego postanowiłem wziąć udział w wyborach? Oto powody, które mną kierowały:
– W Tarnobrzegu się urodziłem, tu dorastałem, to tu kształtowały się moje wartości i to miejsce bardzo szanuję. Teraz chciałbym oddać coś z powrotem, a więc pracować na rzecz naszej społeczności.
– Przez lata zdobyłem doświadczenie w dziedzinach związanych z energetyką, zasobami ludzkimi, marketingiem, rynkiem pracy a także w dziedzinie pracy społecznej, które uważam za cenne dla naszego miasta. Pragnę wykorzystać moje umiejętności do rozwiązywania problemów i wspierania rozwoju naszej społeczności.
– Obserwuję i słyszę Wasze obawy, potrzeby i sugestie dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Chciałbym aktywnie pracować nad rozwiązywaniem tych problemów, tworzeniem nowych możliwości i wprowadzaniem zmian. O moich predyspozycjach w tym zakresie przekonaliście się Wy mieszkańcy zasobów mieszkaniowych Tarnobrzeskiego Budownictwa Społecznego podczas naszego wspólnego wystąpienia przeciwko podwyżkom czynszów.
– Wierzę w siłę partycypacji i kooperacji społecznej. Chciałbym stworzyć otwartą i transparentną przestrzeń dialogu, w której każdy mieszkaniec ma możliwość wypowiedzenia się i wniesienia swojego wkładu w kształtowanie naszej przyszłości
– W obliczu różnorodności naszej społeczności, zobowiązuję się do budowania jedności i współpracy. Chcę działać na rzecz eliminowania podziałów, a także tworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Jestem gotowy poświęcić czas, zaangażowanie i energię, aby Tarnobrzeg rozwijał się harmonijnie. Wasze wsparcie i zaufanie są dla mnie niezmiernie ważne. Pragnę działać w Waszym imieniu, reprezentować Wasze interesy i wspólnie z wami tworzyć lepsze jutro dla naszej społeczności.
Zapraszam Was do dialogu, dzielenia się Waszymi obawami i pomysłami.
Łączy nas Tarnobrzeg a razem możemy osiągną wiele. Dziękuję za Waszą uwagę i liczę na wsparcie.

Z szacunkiem Grzegorz Jajko